Standardowe silniki IEC

Standardowe silniki WATT są zgodne z następującymi normami IEC:

Typ WAG model B3 - (IEC - Standard 72-1 DIN 42673)
Typ WAF model B5 - (IEC - Standard 72-2 DIN 42677)
Typ WAC model B14 - (IEC - Standard 72-2 DIN 42677)

Opcje w układzie silnika są również dostępne w silnikach Watt norm.

Dane techniczne

Możliwa liczba biegunów: 2-, 4-, 6-biegunowe
IEC size: 63 - 315
Zakres mocy dla 2-biegunowych: 0,18 - 200kW
Zakres mocy dla 4-biegunowych: 0,12 - 200kW
Zakres mocy dla 6-biegunowych: 0,09 - 132kW